Skip to main content

Cookieverklaring

Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle
Grote Kerkplein 15
8011 PK Zwolle
Nederland
 
groeivooruit.nl
contact@groeivooruit.nl
 

1. Algemeen

A. Verschillende soorten cookies

 1. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

 1. Jouw cookie-instellingen zijn bij het eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

C. Grondslag van de gegevensverwerking

 1. Functionele cookies: De grondslag voor het verwerken van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle. De grondslag "gerechtvaardigd belang" is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Het belang van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle is gebaseerd op de behoefte om een goede werking van de website te waarborgen. Het belang van de gebruiker bij het behoud van zijn of haar privacy wordt echter niet overschreden, aangezien functionele cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld marketing of andere doeleinden.
 2. Analytische en tracking cookies: De grondslag voor het verwerken van analytische en tracking cookies betreft de gegeven toestemming aan Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle. De grondslag is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit artikel bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens alleen is toegestaan als de betrokkene hiervoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De gevraagde toestemming geeft jou als gebruiker controle over jouw persoonsgegevens en biedt transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 2. In totaal zijn er op groeivooruit.nl 46 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

NaamType(s)CookiesBewaartermijn
CloudflareFunctioneel__cf_bmEinde sessie

Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of webverkeer vertrouwd is.

DoubleClickTrackingIDE1 jaar
DoubleClickTrackingtest_cookieEinde sessie

DoubleClick gebruikt cookies om de bezoeker, ook op andere websites te herkennen voor advertentiedoeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. Tevens kan het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde advertentie worden onderzocht. Door middel van deze cookie kan jouw gedrag in kaart worden gebracht.

FacebookTracking_fbp3 maanden
FacebookTrackingc_userEinde sessie
FacebookTrackingfr3 maanden
FacebookTrackingxsEinde sessie

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker

GoogleTracking__Secure-3PAPISIDEinde sessie
GoogleTracking__Secure-3PSIDEinde sessie
GoogleTracking__Secure-APISIDEinde sessie
GoogleTracking__Secure-HSIDEinde sessie
GoogleTracking__Secure-SSIDEinde sessie
GoogleTracking_gcl_au3 maanden
GoogleTracking1P_JAREinde sessie
GoogleTrackingAPISIDEinde sessie
GoogleTrackingHSIDEinde sessie
GoogleTrackingNIDEinde sessie
GoogleTrackingSAPISIDEinde sessie
GoogleTrackingSIDEinde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Ze worden gebruikt voor analytische doeleinden en voor de verzameling van gegevens over het gebruik van Google-diensten. Deze inzichten stellen zowel Google als de website-eigenaar in staat om de dienstverlening en website te verbeteren. Google gebruikt de verzamelde gegevens eveneens voor gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden. De interacties en voorkeuren worden per bezoeker opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt plaats in de Verenigde Staten van Amerika.

Google Analytics (anon.)Analytisch (anoniem)_ga2 jaar
Google Analytics (anon.)Analytisch (anoniem)_ga_MEVRB78S3H2 jaar
Google Analytics (anon.)Analytisch (anoniem)_ga_MRWD8MEBZ72 jaar
Google Analytics (anon.)Analytisch (anoniem)_gat_gtag_UA_185954696_1Einde sessie
Google Analytics (anon.)Analytisch (anoniem)_gat_UA-185954696-1Einde sessie
Google Analytics (anon.)Analytisch (anoniem)_gid23 uur
Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven. Jouw IP-adres is gemaskeerd, waardoor je als bezoeker anoniem blijft.
LinkedInFunctioneel, Analytisch, TrackingAnalyticsSyncHistory1 maanden
LinkedInFunctioneel, Analytisch, Trackingbcookie1 jaar
LinkedInFunctioneel, Analytisch, Trackingbscookie1 jaar
LinkedInFunctioneel, Analytisch, TrackinglangEinde sessie
LinkedInFunctioneel, Analytisch, Trackingli_gc6 maanden
LinkedInFunctioneel, Analytisch, Trackingli_sugr3 maanden
LinkedInFunctioneel, Analytisch, Trackinglidc22 uur
LinkedInFunctioneel, Analytisch, Trackingln_or23 uur
LinkedInFunctioneel, Analytisch, TrackingUserMatchHistory1 maanden

Deze cookies worden geplaatst door LinkedIn en onderzoeken welke pagina's de gebruiker van de website bezoekt. Daarnaast zorgen de cookies ervoor dat de bezoeker informatie kan delen met anderen via LinkedIn.

Site CookiesFunctioneelJSESSIONIDEinde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

TikTokTracking_tt_enable_cookie1 jaar
TikTokTracking_ttp1 jaar

Deze cookie wordt geplaatst door TikTok, zodat de gebruiker gevolgd kan worden bij een bezoek aan onze website. Op deze manier wordt er gemeten hoe verschillende campagnes en marketingactiviteiten presteren op TikTok. 

YouTubeTrackingCONSENT2 jaar
YouTubeTrackingVISITOR_INFO1_LIVE6 maanden
YouTubeTrackingYSCEinde sessie

Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube-video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij.

3. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij jou bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle heeft hier geen invloed op. 

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij jou over het gebruik van dit type cookie.
 2. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, jouw IP-adres is daarbij gemaskeerd zodat jouw locatie niet herleidbaar is.
 4. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20240615.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Jouw rechten

 1. Je hebt het recht om:
  1. jouw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
  5. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle hebben, stuur dan een verzoek naar contact@groeivooruit.nl .
 3. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

 1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Gemeente Zwolle - Human Capital Agenda Regio Zwolle je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot contact@groeivooruit.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens